ทองหล่อ
Enter subtitle here

ทองหล่อ

ซอยทองหล่อเป็นย่านบ้านผู้ดีเก่า ที่มีประวัติยาวนานหลายสิบปี หากย้อนกลับไปในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้เคยเป็นถูกใช้เป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารญี่ปุ่น ภาพของทองหล่อในวันนี้ คือศูนย์กลางทั้งด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม นอกจากบรรดาคอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ที่ผุดขึ้นเรียงรายเป็นดอกเห็ด ซอยนี้ยังเป็นที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมหรูที่ได้รับความนิยมจากทั้งกลุ่มผู้ซื้อชาวไทยและต่างชาติ

ทองหล่อ

เจาะลึกทำเลทองหล่อ ได้ที่ https://www.ddproperty.com/areainsider/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD

ทำเลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อ่อนนุช :https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.ddproperty.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A&event=video_description

สะพานควาย : https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.property.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&event=video_description

ห้วยขวาง : https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.property.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87&event=video_description

บางซื่อ : https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.property.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&event=video_description

จรัญสนิทวงศ์ https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.ddproperty.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&event=video_description

พระราม 3 :https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.ddproperty.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-3&event=video_description

สะพานใหม่ : https://www.youtube.com/redirect?v=hSPMV8-uhXw&redir_token=7b5Tc18g4JWiIrLogjzTv2HLttd8MTU4NDc5MzIyM0AxNTg0NzA2ODIz&q=https%3A%2F%2Fwww.ddproperty.com%2Fareainsider%2F%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&event=video_description